מהות האדם – הרצון לקבל הנאה ותענוג – עקרון ב' – עקרונות דרך בעל הסולם – הרב גוטליב