בעל הסולם מזהיר ממלחמת עולם שלישית ורביעית – הרב גוטליב