מהו בעבודה – המתגאה, אין הקב"ה סובלו – מאמרי הלב 86 תשמ"ח מאמר כ"ז חלק א – הרב גוטליב