עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 7 – אות י"ד – הרב גוטליב