עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 6 – אות י – הרב גוטליב