מהו ההבדל בין חוק למשפט, בעבודה – מאמרי הלב 84 תשמ"ח מאמר כ"ו חלק ג – הרב גוטליב