השם יתברך הוא הטוב והמטיב – עקרון א' – עקרונות של בעל הסולם – הרב גוטליב