מהו ההבדל בין חוק למשפט, בעבודה – מאמרי הלב 83 תשמ"ח מאמר כ"ו חלק ב – הרב גוטליב