עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 4 – אות ו – הרב גוטליב