האדם החוטא יותר נמוך מן הס"א עצמה – שיעור בספר התניא – פרק כ'ד – 28 – הרב גוטליב