מהו ההבדל בין חוק למשפט, בעבודה – מאמרי הלב 82 תשמ"ח מאמר כ"ו חלק א – הרב גוטליב