אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה – ביאורי תפילה 48 – הרב גוטליב