עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 3 – אות ה – הרב גוטליב