מהי ההכנה בערב שבת בעבודה – מאמרי הלב 81 תשמ"ח מאמר כ"ה חלק ב – הרב גוטליב