מהי ההכנה בערב שבת בעבודה – מאמרי הלב 80 תשמ"ח מאמר כ"ה חלק א – הרב גוטליב