ציור ודמיון חלקיים, ציור ודמיון שלימים – הרב גוטליב