כל המחשבות המטונפות באות מאת ה' – אגרות קודש 10 – הרב גוטליב