חנוך בן ירד היה צדיק – זוהר חדש בראשית – 170 – אות תתמ"ד – הרב גוטליב