וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות – ביאורי תפילה 47 – הרב גוטליב