סוגים של אהבה עצמית – מאמרי הלב 76 תשמ"ח מאמר כ"ג חלק ג – הרב גוטליב