הילולת הרב"ש

הילולת הרב"ש – רבי ברוך שלום הלוי אשלג
יארצייט הרב"ש