הרב גוטליב – מבוא לתורת הרצונות – 07 – הקשר עם הבורא