הרב גוטליב – מבוא לתורת הרצונות – 05 – מיהו רב אמיתי