אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 8 – אותיות כד-כו