הרב גוטליב – מבוא לתורת הרצונות – 01 – צדיקים רשעים ובינוניים