אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 7 – אותיות כ-כג