אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר הערבות – שיעור 4 – אותיות כו-כט