עברנו לשדר בערוץ 'ברכת שלום – לימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג'