האהבה – לב היהדות, גבעתיים שיעור #3, ספר מתן תורה/מאמר מתן תורה סעיפים ז'-י'