האהבה – לב היהדות, גבעתיים שיעור #2, מאמר קג' לחנוכה, ספר "ברכה ושלום", "נר-שמן-פתילה"