01 מבוא לסדנא תודעה גבוה – הרב אשר אליהו גרליץ שליט"א