איך צריך לתפוס את המציאות על הקורונה הרב אשר אליהו גרליץ שליט"א!