מהו שמתחילים בשלא לשמה בעבודה – מאמרי הלב 74 תשמ"ח מאמר כ"ג – הרב גוטליב