מהם זכויות ועוונות אצל צדיק בעבודה – מאמרי הלב 71 תשמ"ח מאמר כ"ב חלק א – הרב גוטליב