שולחן מצופה ומעוטר בזהב טהור – פרשת תרומה – הרב גוטליב