מהו בעבודה שהתורה ניתנה מתוך החושך – מאמרי הלב 69 תשמ"ח מאמר כ"א חלק א – הרב גוטליב