תע"ס חלק ז' – 67 – לוח התשובות לפירוש המילים אות ק"ב – הרב גוטליב