קניתי איש את ה' – זוהר חדש בראשית – 165 – אות תת"כז – הרב גוטליב