אור פנימי – הרב דניאל שוסטר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 4 – אותיות יז-כ