שיעור לקראת חנוכה, מתוך ספר ברכה ושלום, מאמרים קב-קג