כיצד זוכה האדם לדביקות אמיתית בבורא? מאמר לסיום הזוהר (שיעור 8 בסדרה החדשה)