כיצד זוכה האדם לדביקות אמיתית בבורא? מאמר לסיום הזוהר (שיעור 7 בסדרה החדשה)