כיצד זוכה האדם לדביקות אמיתית בבורא? מאמר לסיום הזוהר (שיעור 5 בסדרה החדשה)