הטיפ היומי #147 – תחילה אדם צריך להכנס לעבודת ה' שלא לשמה