לי הכסף ולי הזהב נאום ה' – מאמרי הלב 64 תשמ"ח מאמר י"ט חלק ד – הרב גוטליב