תע"ס חלק ז' – 64 – לוח התשובות לפירוש המילים אות ס"ה – הרב גוטליב