תע"ס חלק ז' -62 – לוח התשובות לפירוש המילים אות ל'ח – הרב גוטליב