לי הכסף ולי הזהב נאום ה' – מאמרי הלב 61 תשמ"ח מאמר י"ט חלק א – הרב גוטליב