מתי נקרא האדם עובד ה' בעבודה – מאמרי הלב 59 תשמ"ח מאמר י"ח חלק ב – הרב גוטליב