הבחן בין נפש הבהמית לנפש האלוקית – מאמרי הלב 57 תשמ"ח מאמר י"ז חלק ד – הרב גוטליב